FAST-BRCA® SEQUENCING KIT: Yeni Nesil Dizi Analizi ile BRCA1 ve BRCA2 Mutasyonlarını Saptama Kiti

BRCA1 ve BRCA2 genleri en önemli tümör baskılayıcı genlerdendir. Bu genlerde meydana gelen mutasyonlar ailevi kansere yatkınlık tablolarına neden olur. Otozomal dominant olarak kalıtılan bu tablo sadece meme kanserine yatkınlık yapmaz. BRCA1 ve BRCA2 ilişkili kalıtsal meme ve over kanser sendromu en çok kadın ve erkek meme kanseri, over kanseri ve daha nadiren prostat kanseri, pankreas kanseri ve malign melanom benzeri maligniteler için risk artışı yaratmaktadır. Bu genlerde mutasyon taşıyan olgular hayat boyu yüzde 80’e varan malignite riski taşımakta olup genetik tanı sonrası alınabilecek koruyucu önlemler ile morbidite ve mortalitesi azaltılabilmektedir.

BRCA1 ve BRCA2 genlerinde bugüne kadar toplam 4000’den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Sanger dizi analizi yöntemi ile değerlendirilmesi oldukça zor olan bu genler yeni nesil dizi analizi teknolojisinin kullanılması ile birlikte daha fazla çalışılabilir hale gelmiştir. Yine de büyüklükleri nedeniyle bu genlerdeki mutasyonları araştırmak büyük bir problem olarak görülmektedir.

FAST-BRCA® SEQUENCING KIT, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi temelli bir kittir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tüm kodlayıcı ekzonlarını ve ekzon-intron bileşkelerini yeni nesil dizi analizi yöntemi için zenginleştirmek amacıyla geliştirilen bu kit, tek bir PCR kondüsyonu ve toplam 6 tüpte gerçekleştirilen bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

FAST-BRCA® SEQUENCING KIT, kalıtsal meme over kanseri sendromu (HBOC) tanısının hızlı, ucuz ve güvenilir bir şekilde koyulması için kullanılmaktadır. Tüm meme kanserli olguların yaklaşık %10’unun herediter meme kanseri olduğu bilinmektedir. Özellikle kadınlarda 50 yaş altı gözlenen meme kanseri olgularında ve 60 yaş altında gözlenen Triple (-) meme kanseri olgularında BRCA1-BRCA2 genlerinde mutasyon araştırılması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Katalog Numarası
Test Sayısı
M-BR-01
50 Reaksiyon
 

Ana Materyal
DNA
Test sayısı
50 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları
Kuru buz ve soğuk zincir ile
Saklama
----
Sekans Tipi
NGS