FAST-ID® GENETIC IDENTIFICATION KIT: STR Temelli İleri Düzey Kişi Tanımlaması

FAST-ID® GENETIC IDENTIFICATION KIT, kan, doku ve bukkal sürüntüden elde edilen çok az miktarda DNA ile çok hızlı kişi tanımlaması yapabilen bir kittir.

STR (Short Tandem Repeats) belirteçlerini kullanarak gerçekleştirilen bu testin piyasada yer alan diğer kitlerden farkı, daha önce dünyada erişilmemiş bir hızda bunu gerçekleştirebilmesidir. D3S1358, D7S820, CSF1PO, D13S317, D16S539, D18S51, FGA ve Amelogenin belirteçleri kullanılarak gerçekleştirilen bu test yaklaşık olarak 35 dakikada tamamlanmaktadır. Son derece yüksek bir ayırım gücüne sahip olan bu kit, STR temelli kişi tanımlamanın tıp alanı dışındaki alanlarda da kullanılmasının önünü açmıştır.

KULLANIM ALANLARI

  • Adli tıp alanında
  • Bankacılık sektörü gibi ileri düzey kişi tanımlamasının gerektiği alanlarda
  • Kemik iliği nakillerinden önce ve sonra naklin başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bilgi alınmasında,
  • Prenatal tanı işleminde anne-fetüs hücre kontaminasyonunun saptanmasında,
  • Kişi tanımlamasının gerekli olduğu deprem, sel gibi doğal afetler ve terör eylemleri gibi durumlarda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Katalog Numarası
M-ID-01
Kullanılan Boyalar
6-FAM, VIC, NED ve PET
Test Sayısı
50 reaksiyon
Sevkiyat Koşulları
Kuru buz ve soğuk zincir ile
Saklama
-20°C
Kit İçeriği
FAST-ID Mix-I ve FAST-ID Mix-II