Spor genetiği

Dünyadaki başarılı sporcular üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sonrasında kas yapısı ve kardiyovasküler kapasite ile ilişkili bazı genler saptanmıştır.

Kası oluşturan yapılardan birisi olan ve hızlı güç elde (power) edilmesinden sorumlu olan alfa aktinin üretimini arttıran ACTN3 geni içerisinde meydana gelen genetik değişimlerin kas yapısını dolayısıyla da spor performansını etkilediği bilinmektedir. Özellikle, ACTN3 geninin 577 noktasında meydana gelen değişimler (R577X) kas yapısını değiştirerek spor performansı üzerinde etkili olur. Bu değişimin gözlendiği kişilerde alfa-aktinin-3 daha az üretilir. Buna bağlı olarak, hızlı güç elde etme özelliği azalır ancak dayanıklılık (endurance) yönünde bir artış gözlenir.

Ayrıca, ACE gen bölgesinin atletik performans üzerindeki pozitif etkisi ile bu gen bölgesindeki değişimlerin kardiyak kapasite üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. ACE gen bölgesinin kısa (delesyon) olduğu kişilerde düşük kardiyak kapasite gözlenmektedir. Aksine, uzun (insersiyon) bir ACE genine sahip bireyler ise yüksek kardiyak kapasiteye sahiptirler.

Günümüzde; kas yapısının belirlenmesi ve kardiyovasküler kapasitenin ortaya konabilmesi için sırasıyla ACTN3 ve ACE genleri incelenerek kişilerin spor performansları ve yatkın oldukları spor branşları önceden belirlenebilmektedir.